Persondatapolitik & Cookies

Persondatapolitik og cookies

Vores oplysninger

Fædres Gave V/Mette Bozard Larsen

CVR.: 38331620

Tømmerupvej 108, 2770 Kastrup

Tlf. +45 32 50 55 60

mb@molck.dk

 

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen

Vores formål med indsamling af persondata er udelukkende at kunne svare på spørgsmål via vores hjemmeside https://faedresgave.dk samt til evt. at transportere et juletræ til en kundes adresse.

Oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, adresse.

Dataansvarlige

Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er:

Mette Bozard Larsen

mb@molck.dk

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger, når du udfylder vores formular til spørgsmål på vores hjemmeside, eller evt. uopfordret sender os en e-mail, samt ved oplysning af adresse til evt. at transportere det købte juletræ til kundens adresse.

Når du henvender dig til os, afgiver du samtykke til, at vi må bruge de personlige oplysninger, som du afgiver.

Vi sikrer ved brug af vores kontaktformular på vores hjemmesiden, at du altid afgiver dit udtrykkelige, eksplicitte samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares på vores emails, som ligger på en server, som er krypteret og har sikkerhedscertifikat. For fysisk adresse til levering af juletræ, opbevares denne adresse personligt af ejerne.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Vi benytter os ikke af lagring af oplysninger uden for EØS.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver kun delt inden for ejerkredsen, samt for adressen med en chauffør, som evt. skal levere et juletræ til din adresse.

Vi udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender kun ekstern samarbejdspartner til drift af siden. Herunder et serverfirma samt et webdesignfirma.

Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.
Dine rettigheder som registreret

Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning

Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

  • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
  • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
  • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder?

Der er som udgangspunkt ikke behov for at kunne varetage disse rettigheder rent praktisk, da alle informationer som telefonnummer, e-mail og adresse slettes umiddelbart efter brug. Vi opbevarer dermed ikke rent praktisk persondata andet end til selve sessionen.

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke.

Sletning af dine oplysninger

Vi sletter dine personoplysninger umiddelbart efter at have svaret på spørgsmål eller leveret et juletræ til kundens adresse.

Klagemulighed

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer

Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Sikkerhed

Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Fædres Gave benytter benytter udelukkende cookies til at kunne vise dig vores hjemmeside og svare på spørgsmål. Vi bruger ingen cookies til markedsføring eller statistik.

Ifølge lovgivning man vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjene, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.

Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”Accepter” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Såfremt du afviser, vil du blive ført videre til en side, som fortæller dig, hvad der sker, hvis du fortsætter.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her.